มาตรฐานผลิตภัณฑ์

เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์พัดลม Onishi ได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สินค้าทุกประเภทของเราสามารถผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

Standard and RegulationFAX

02-192-9351