ความรู้เกี่ยวกับการระบายอากาศ

ผู้ประกอบการจำนวนมากมักมองข้ามการจัดหาสภาพอากาศที่ดีในพื้นที่ทำงาน อาการความเครียดจากความร้อนและระบบะระบายอากาศที่ไม่ดีพอเป็นปัจจัยหลักที่ ต่อต้านผลผลิตให้งอกเงยในธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาพอากาศที่ร้อน ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ที่งานแผนกต่อเชื่อมโลหะซึ่งเป็นสถานที่ที่ล้อมรอบไปด้วยควันและแก๊สที่เป็น พิษ (เช่น แคดเมียม โครเมียมและนิกเกิล)

      หากขาดระบบระบายออกของอากาศที่เหมาะสม มันอาจนำไปสู่โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่อผู้ทำงานเชื่อมอย่างเป็นอันตราย ผลกระทบต่อเนื่องที่ตามมาอาจสัมพันธ์ถึง การหยุดงาน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพประกันภัย ผลลัพธ์คือทำให้ผลผลิตโดยรวมลดลง

FAX

02-192-9351