Image

Portable Evaporative Cooler with Inverter M-902


พัดลมไอเย็น (Evaporative Air Cooler)

1.    เป็นสินค้าจากไต้หวัน ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO, CE และมาตรฐานอื่น ๆ อีกมาก ทั้งยังถูกจำหน่ายไปยังหลายประเทศทั่วโลก

2.    สามารถนำไปใช้เพื่อคลายร้อนได้หลากหลายวัตถุประสงค์ อาทิเช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงเรือนเพาะปลูกโรงเลี้ยงสัตว์ภัตตาคาร-ร้านอาหาร

3.    กรองฝุ่นและทำให้อากาศเย็นลงโดยการหมุนเวียนของระบบน้ำภายในเครื่อง

4.   ลดการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

5.    ผู้ใช้งานสามารถเติมน้ำแข็งเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้   

 FAX

02-192-9351