Image

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับงานอุตสาหกรรม เอ็นไวรอน อินดัสเทรียล


เอ็นไวรอน อินดัสเทรียล

ผลิตภัณฑ์ "เอ็นไวรอน" เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ เนื่องจากใช้ส่วนผสมจากสารสกัดจากพืชในประเทศไทย ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย


ใช้ในการล้างสิ่งสกปรก หรืองานที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน โดยที่ผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอนนี้มีประสิทธิภาพสูง ล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่าย แต่ไม่กัดผิวชิ้นงาน ไม่ทำปฏิกริยากับวัสดุ ชิ้นงาน แม่พิมพ์ เครื่องจักร สายพาน รวมไปถึงอุปกรณ์ในการผลิต


กลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน อินดัสเทรียล

1.    ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน I-1 : สำหรับล้างคราบน้ำมันอุตสาหกรรม  ชิ้นงานที่เป็นโลหะปลอดสนิมเช่น อลูมิเนียม สเตนเลส ทองเหลือง ทอง เงิน

2.    ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน I-1F : สำหรับล้างคราบน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ปราศจากสีและกลิ่น

3.    ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน I-2 : สำหรับล้างคราบน้ำมันอุตสาหกรรม งานสกปรกเป็นพิเศษ และชิ้นงานที่เป็นโลหะไวสนิม เช่นเหล็ก เหล็กหล่อ

4.   ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน I-2 PLUS : สำหรับล้างคราบน้ำมันอุตสาหกรรม งานที่สกปรกมากกว่าปกติ ชิ้นงานที่เป็นโลหะไวสนิม คราบสกปรกที่ฝังแน่น แม่พิมพ์ ล้างคราบตระกัน

5.    ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน I-5 : สำหรับล้างคราบตะกรัน สนิม

6.   ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน GC : สำหรับเช็ดคราบน้ำมันบนพื้นผิวเครื่องจักร ป้องกันสนิมได้ชั่วคราว พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องผสม

FAX

02-192-9351