Image

เอ็นไวรอน I-1


กลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน อินดัสเทรียล

สำหรับล้างคราบน้ำมันอุตสาหกรรม  ชิ้นงานที่เป็นโลหะปลอดสนิมเช่น อลูมิเนียม สเตนเลส ทองเหลือง ทอง เงินผลิตภัณฑ์ "เอ็นไวรอน" เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ เนื่องจากใช้ส่วนผสมจากสารสกัดจากพืชในประเทศไทย ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ใช้ในการล้างสิ่งสกปรก หรืองานที่มีการปนเปื้อนของน้ำมัน โดยที่ผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอนนี้มีประสิทธิภาพสูง ล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่าย แต่ไม่กัดผิวชิ้นงาน ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ ชิ้นงาน แม่พิมพ์ เครื่องจักร สายพาน รวมไปถึงอุปกรณ์ในการผลิต

FAX

02-192-9351