ข่าวสาร

About Onishi Fan Products

Onishi (โอนิชิ) เป็นผู้ผลิตพัดลมและอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ให้กับหลากหลายสาขา อุตสากรรมทั่วญี่ปุ่น และทั่วโลกด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ยืนหยัดมายาวนานตั้งแต่ปี 1946 ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับไฮโดรไดนามิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังผลให้ Onishi ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ มากมายคือ

  • ประกาศนียบัตรเรื่องระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001 Acquisition of ISO9001 Quality Management System Certification
  • ประกาศนียบัตรเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14001 Acquisition of ISO14001 Environment Management System Certification
  • ประกาศนียบัตรรับรองในการผลิตพัดลมป้องกันการระเบิดเกรดที่สูงที่สุด เป็นบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่น Acquisition of The Highest Quality Explosion Proof Axial flow Fan Certicifate As a First Company In Japan
  • ได้รับเครดิตเรตติ้งระดับ ‘AAA’ ประเภทบริษัืทขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศญี่ปุ่น จาก Standard& Poor’s Acquisition of ‘AAA’ credit rating of SME business in Japan from Standard & Poor’sFAX

02-192-9351